• Fajnie tak zwiedzać pozostałości po dawnych czasach przy okazji chodząc po górach :)