• smutna jest historia II wojny światowej. jeszcze bardziej brak szacunku dla zmarłych i miejsca ich wiecznego spoczynku :(